Bakgrundsbild Länk till Länk till "The Heart Of Sweden" Länk till Equality, accessible tourism Logo: Klicka för att återgå till startsidan. Länk till Enat, European Network for Accessible Tourism © 2010 Askersunds Skärgårdstrafik AB. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och akuta ändringar i tidtabellen. Se sidan "kontakt" för mer information om ändringar.
Vi har fullständiga rättigheter ombord! Hemsida och hosting av 4633 Solutions AB.
INTRODUKTION
Startsidan
Välkomna!

TURER ----------------------
Dagskryssning
Exkursioner
Paketresor
Söndagskryss med buffé
Räkfrossa
Temakryssning

TJÄNSTER -------------------
Charter
Konferens
Kurser
M/S Pricken!
Researrangör?

ÖVRIGT ----------------------
Kontakt
Anpassning
Om fartyget
Länkar & Filer

Välkomna!

Askersunds skärgårdstrafik och M/S Wettervik tar med er ut på äventyr i Vätterns norra skärgård.

Bild: Tagen akter ut över Askersunds hamn med Wetterviks svenska flagga i förgrunden. Vackert väder med blå sky. Bilden är tagen från soldäck.

Norra Vätterns skärgård brukar beskrivas som vild och vacker. Skärgården är Sveriges enda inlands -och sötvattensskärgård och den innefattar ett femtiotal öar, utöver alla kobbar och skär. Alla öar med undantag för några få är obebodda. Här står grovhuggna klippor, rundade granithällar och vindpinade tallskogar i färgstark kontrast till Vättens klara, blågröna vatten. Här trivs ståtliga rovfåglar som fiskljuse och lärkfalk.Skogsbruk har länge bedrivits på öarna i norra Vätterns skärgård, men det har begränsats av vattnet och de farliga isarna. Skogsarbetet har skett med långa tidsintervall. Detta tillsammans med återkommande bränder på öarna har skapat varierade och artrika skogar i skärgården.

På de större öarna har äldre tiders djurhållning och odling påverkat naturmiljön. Skogarna och byggnadslämningar tyder på att både slåtter och bete använts. Hasselsnår, gamla enar och grova ekar är andra spår av en tid då betande tamdjur höll skogen öppen och ljus.
 
Liksom kustskärgårdarna håller också Vätterns skärgård på att höja sig ur vattnet. Genom att landhöjningen sker snabbare i norr sjunker vattnet i Vätterns norra ände men stiger i dess södra. Man kan likna Vättern vid ett badkar vars ena ände långsamt lyfts upp. För ca 9 000 år sedan var landmassan vid norra änden så nedtryckt - av den just bortsmälta inlandsisen - att sjön under kort tid faktiskt hade sitt utlopp mot norr i stället för som nu i söder vid Motala.

Bild: En passare liggandes på ett sjökort över Alsen.

Författaren och konstnären Folke Dahlberg skrev mycket om Vättern och den norra skärgården. Han beskrev öar, kobbar och skär på sitt alldeles speciella sätt. Han gav den mystik och liv. Han lämnar kvar en nyfikenhet på vad som finns där ute för oss att upptäcka. Bild: Segelbåt i Alen. Fotot taget akter över. Vitt skrov och segel. Skrovet har en blå stipe. Vackert väder med några få målntussar.Sommartid är norra Vätterns skärgård ett populärt resmål för fritidsbåtar och på vintern förvandlas skärgården till ett skridskoparadis. På öarna Björkholmen, Stora Krokholmen, Stora Aspön och Stora och Lilla Hjortholmen får man tälta upp till två nätter. Här finns även förtöjningsdubbar, grillplatser, vedförråd, sopmajor och toaletter, som underlättar friluftslivet.Sedan den 8 september 2004 är stora delar av norra Vätterns skärgård en ekopark vilket innebär att de ekologiska värdena styr över det ekonomiska för bevarandet av en unik del av Sveriges natur.

På M/S Wettervik bjuder vi på en unik resa genom detta landskap fyllt av historia och mystik. Ni kan bland annat få se:

Askersund stad
År 1314 nämns Askersund för första gången i ett påvebrev. Namnet Askersund härstammar från ordet aeske eller aska som var betäckningen på askdungen. Samhället låg vid ett sund som omgavs av askar så det blev askdungen vid sundet. När Gustav Wasa besökte Askersund år 1550 tyckte han att samhället hade möjligheten att bli en stor handels- och marknadsplats på grund av sitt läge mellan Tiveden och Tylöskogen samt att man hade en naturlig hamn med förbindelse ut i Vättern. Kungen bestämde således att det skulle hållas två marknader här per år vilket staden fortfarande har, en Vårmarknad och en Höstmarknad. Askersund fick sina stadsrättigheter 13 juni 1643 av drottning Kristinas förmyndarregering.

Bild: Kopparstick av Askersund i början på 1300-talet. Vinter ch folk är ute på isen. Till vänster ligger Askersund och dess stora kyrka.

Landskyrkan
Den stora kyrkan som dominerar den södra infarten till Askersund heter Landskyrkan. Verner Von Heidenstam kallade denna kyrka för "Landsortens Riddarholmskyrka".

Borgmästarholmen
Bild: Borgmästarholmen (skogsdunge på en holme). Bild tagen från soldäck.Borgmästarholmen tillhörde på 1800-talet stadens borgmästare vid namn Knös. Han upplät Borgmästarholmen till Askersunds skarpskyttekår som hade övningar på holmen varje söndag. Skarpkyttekåren var indelad i 2 divisioner, första divisionen var bäst och hade fina dräkter. 1862 byggdes skyttepaviljongen och kägelbanan på ön. Som mest hade skarpskyttekåren 100 medlemmar. I början av 1900-talet så tog IFK Askersund över verksamheten på holmen. Varje sommar anordnade föreningen de mycket omtyckta "Borgmästarholmsfesterna". Omkring år 1939 roddes folk över till festen och en biljett kostade 10 öre. Man utnyttjade också vedskutor för att transportera folk ut till ön. 1930 började man att diskutera om en bro skulle byggas mellan holmen och fastlandet. Först 1990, 60 år senare byggdes äntligen en bro och Askersundarna kunde gå ut till sin kära holme när dom ville.

Husabergsudde
Bild: Husabergsudde, parkliknande område med träd.Omkring år 900 flammade gravbålen på åsen vid Husabergsudde. Ettusen år senare, i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet grävdes udden ut. Man fann då allahanda föremål så som svärd, spännbucklor av brons, spjutspetsar mm. Över Husabergsudde sägs det att, man nattetid ibland kan se ett fladdrande ljussken vilket skall vara ett säkert tecken på guld. En gång i tiden lär det har funnits ett hus ute på udden vars ägaren sägs ha grävt ned sina besparingar i jorden. Många skattsökare har letat efter skatten men ingen har ännu funnit densamma. Det sägs också att ockulta makter skyddar över platsen. Kanske de gamla vikingarna fortfarande vakar över sina hövdingars gravar eller är det mannen med huset som vaktar sin skatt?

Stjernsunds slott

Bild: stjernsunds slott, vy från söder med den pampiga trappan ned mot vattnet i förgrunden.

Stjernsunds slott är beläget på en udde som omges av vatten på 3 sidor. Det första slottet byggdes år 1637 av greve Johan Oxenstierna. Sundet hette då Ölmesund, men greven ändrade namnet genom att byta ut delen "Ölme" mot sista delen av sitt eget efternamn och så blev namnet Stjernsund. Det var också Oxenstjerna som gav slottet sitt namn. Nuvarande slottsbyggnad byggdes på det gamla slottets grund under åren 1797-1808 av bruksherren Olof Burenstam. År 1823 såldes slottet till Carl XIV Johan, som använde det som uppehåll på sina resor till Norge. Kungens sonson, prins Gustaf förälskade sig i slottet och gjorde en renovering av detta i mitten på 1800-talet. Men prinsen fick aldrig bo i det nyrenoverade slottet då han dog endast 25 år gammal. År 1860 såldes slottet till Knut Cassel och så småningom övertogs slottet av sonen Albert och hans maka Augusta. Under familjen Cassels ledning utvecklades Stjernsund till ett mönsterjordbruk. Det blev känt för sin kreatursavel och Stjernsund blev stamort för Svensk Rödbrokig Boskap (SRB). 1940 så såldes jorden och skogen till Uppsala universitet. Fru Cassel testamenterade slottet till Kungliga Vitterhetsakademin år 1951. I vissa av våra turer ingår en guidad tur på slottet.

Edö säteri
Edö säteri har varit sätesgård ända sedan 1100-talet. Här har man bedrivit kreatursavel med speciell uppfödning av avelstjurar och även unghästar. Det ursprungliga namnet var Edh. Den mest kända ägaren till gården var den heliga Birgitta och hennes make Ulf Gudmarsson som ärvde gården efter Birgittas far Birger Persson år 1327.

Prinskullen
Det lär vara på Prinskullen som prins Gustaf hämtade inspiration och komponerade sångerna ”glad liksom fågeln i morgonstunden” och ”du undersköna dal”.

Stora Hammarsundet och färjekatastrofen.
Innan det fanns broar över Stora Hammarsundet fans en färja som klarade transporterna över sundet.
Katastrofen vid Hammarsundet: År 1820 köptes en ny färja som drogs över sundet Bild: Resterna av stora Hammarsundet. Ena brofästet sett från vattnet.med stålwirar. 1928, åtta år senare den 28´e april hände här en katastrof:"I Askersund hade det varit Vårmarknad och många människor var på väg hem, vädret var dåligt med blåst och höga vågor i sundet. Färjan var överfull med människor, kreatur och åkdon. Plötsligt gick den rostiga stålwiren av och samtidigt föll en oxe överbord framme vid fören. Flera passagerare sprang fram för att hjälpa till och det slutade med att färjan kantrade.Människor, vagnar och djur störtade huller om buller i vattnet, en del kunde räddas upp i andra båtar som fanns i närheten och en del klamrade sig fast i oxar och kor som sam iland. När allt var över räknade man att tjugofem personer fått sätta livet till."

Hammars kyrka
Hammars kyrka skiljer sig från våra kyrkor i allmänhet därför att tornet ligger i norr och koret i söder, det vanliga är att kyrkorna ligger i öst-västlig riktning. För att få plats med kyrkan längst upp på åsen var man tvungen att bygga den på detta sätt. Kyrkan byggdes 1821.Stora

Hammarsbron
Bild: Bild tagen då Wettervik passerar under STora Hammarsbron.Stora Hammarsbron blev klar hösten 1994. Då hade den 550 meter långa bron kostat ca 70 miljoner kronor. Rastplatsen på dess södra fäste räknas till en av de vackraste i landet, här finns också en turistbyrå bemannad sommartid. Bron har en segelfri höjd på 22 meter och farledens bredd mellan bropelarna är 54 meter.

Kärrfjärden
Samhället Åmmeberg har idag ca 500 invånare och har i stor utsträckning vuxit upp kring Zinkgruvan. Förr transporterades malmen från Zinkgruvan till Åmmeberg med järnväg, I Åmmeberg rostades och anrikades malmen innan den skeppades vidare via Vättern och Göta Kanal till Göteborg och sedan vidare till Belgien. Numera sköts alla transporter via lastbil till Otterbäcken vid Vänern för att sedan därifrån skeppas med fartyg till Göteborg och Belgien.


Flygarmonumentet
Bild: Flygpionjären Elsa Andersson ståendes framför en Bleriot (flygplan).På högersida på Edös ägor finns ett monument till minne av en av Sveriges första kvinnliga flygare Elsa Andersson som förolyckades här vintern 1922 efter ett misslyckat fallskärmshopp.Olshammar
Bild: Tagen från land föreställandes Wettervik som ligger med fören mot bryggan i Olsammar.Verner von Heidenstam kallade Olshammar för världens medelpunkt. Han utgick då från en av stenarna i Birgittakyrkan´s golv.Olshammar är ett bruks- och industrisamhälle och här har man sysslat med järnhantering sedan tidig medeltid. Det kanske låter konstigt att man sysslade med järnhantering här när det inte finns någon gruva på orten. Men det beror på att Gustav Wasa på sin tid bestämde att man inte fick ha järnverk på samma ställen där gruvorna låg. Det gick åt mycket skog till brytning i gruvorna och vid själva järnhanteringen. Då Tiveden var rik på skog fick man järnhanteringen hit. Under medeltiden tog man vara på myrmalmen i Tiveden´s sjöar. Man använde sig av så kallade källingar. Källingarna var små gropar i marken som fylldes med myrmalm och kol. Kolet och myrmalmen smältes samman och fram fick man Osmundjärn. I Olshammar fans det tidigare tegelbruk vilket ersattes av munksjö sulfatfabrik (nuvarande Smurfit Munksjö Aspabruk AB) i början av 1920-talet. Dessa former av industriverksamhet har pågått oavbrutet i Olshammar ända sedan 1300-talet. Smurfit har idag ca 200 anställda och i Olshammar bor ca 500 invånare.Bild: Birgittakyrkan med Olsabbargården skymtandes i bakgrunden.Olshammar har anknytning till två framstående svenskar – den heliga Birgitta och Verner von Heidenstam. Birgittas make Ulf Gudmarsson var ägare till Aspa och Olshammar. Verner Von Heidenstam föddes i Olshammarsgården 6 juni 1859 och tillbringade sin barndom här. Precis som med Stjernsunds slott ingår i vissa av våra turer en guidad tur i bla Birgittakyrkan.Bastudalen
I Bastudalen ligger flera mellan 300 och 400 år gamla kalkbrott. Kalken användes dels till tegelbruket men också till glasbruket i Hammar. På 1920-talet gjorde man ca 3 miljoner tegelstenar om året på tegelbruket. Man hade också ett 10-tal fartyg som fraktade teglet till olika hamnar. Här fanns också ett båtvarv som byggde nya och renoverade gamla fartyg. Vid båtvarvet fanns också en segelmakare som lagade seglen under vintertid. På sommaren användes segelmakarens lokal som danslokal av traktens ungdomar. I Bastudalen finns en kinainspirerad trädgård med träpaviljonger, broar och vattenspeglar vid namn Kinaparken. Parken som är anlagd i ett kalkbrott, grundades i början av 1960-talet av Ebbe Johnsson och är väl värd ett besök.

Grönön
Grönön är en av de öar vi tack vare M/S Wetterviks låga djup+gång kan lägga till vid. Ön ingår i naturskyddsområdet Norra Vättern och har möjlighet till vandring på utmärkta leder. Ön är också unik i det att den under 2006 handikappanpassades så att alla oavsett handikapp och hjälpmedel skall kunna njuta av denna unika och vackra natur. I samband med anpassningen av ön anpassades också M/S Wettervik för att kunna transportera ut allt från kryckkäppar till stora elrullstolar till denna natursköna ö. Varma dagar ges också tillfälle för bad i Vätterns klarblå vatten för den som vill.

Bild: Från Grönön hoppar gäster i Vätterns klarblå vatten för att svalka sig i den varma solen.


Detta och mycket mer står att upptäcka så ta kikaren med för ibland, om man har tur, kan man till och med se både älg och rådjur simma mellan öarna.

Välkomna ombord!

Knapp: Boka biljett


Biljett och avbokningsvilkor för:
Räkfrossor, Söndagsbuffèer,
samt ost- och vinkryssning.


Avbokning eller ändring skall ske
senast en vecka innan avresedatum.

Enstaka avbokningar kan ske fram
till dagen före avresedatum.

Avbokningar samma dag
betalar fullt pris.Vill du ha tips på intressanta resmål?
Gå till reseplaneraren!


OBS!
Ibland måste vi ställa in turer
på grund av charter.


Vill du ha tips på intressanta resmål?
Gå till reseplaneraren!


OBS!
Ibland måste vi ställa in turer
på grund av charter.
Svenska    English    Deutsch